جام دل | بلاگ

جام دل

تعرفه تبلیغات در سایت
هیچ نبود و هیچ نیست غیر تو در خیال ما

عطر و شمیمت آشناست ای گل بی زوال ما

هرچه به باغ میزند تگرگ تشویش و جنون

مانده به عشق تو به جا این تن زخم دار ما

صبح به گفتگو نشست بلبل دل به گلشنت

تا که بخوانی اش به بر ، وصل تو آرزوی ما

بزم شراب و روی گل بلبل مست و جام دل

بگو که با وضو شود شاهد ماجرای ما
hl group,hl gross,hl gage,hl geometry,hl geometry definition,hl group glassdoor,hl golf clubs,hl green,hl granite,hl greenberg,...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت: 5:27