حس حضورت

ساخت وبلاگ
چکیده : تو را چگونه گویمتتورا چگونه خوانمتتورا چگونه یابمتکه غایبی و بی نهایتتو در درون سینه ایتپش تپش کنار ... با عنوان : حس حضورت بخوانید :
تو را چگونه گویمت
تورا چگونه خوانمت
تورا چگونه یابمت
که غایبی و بی نهایت
تو در درون سینه ای
تپش تپش کنار من
و من خمار ساغری
که پر شوم از این نهایت
تو را چگونه رو کنم
که هر طرف عیان تویی
تو معنی وصالیو
منم اسیر کویت
مرا کرامتی نما
در این طلب که کرده ام
که سخت مانده ام جدا
زآرزوی حس در حضورت
کوچ...
ما را در سایت کوچ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت: 1:21