نور مکرر تویی | بلاگ

نور مکرر تویی

تعرفه تبلیغات در سایت
مطرب مهتاب رو ، بودم و هستم تویی

بر سر بازار عشق ، من ننشستم تویی

من چه فروشم گهر ، در پس این ماجرا

مشتری و حجره دار ، سکه و گوهر تویی

جمله به عالم زدی ، نور تجلی و بعد

صاحب این ماجرا ، اول و آخر تویی

از عدم ار سر گشود ، عشق شد اندر وجود

ظاهر و باطن در این ، نور مکرر تویی
...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت: 13:23