که از این حجاب بگذر | بلاگ

که از این حجاب بگذر

تعرفه تبلیغات در سایت
قدمی به عشق بر دار ، ز شب سیاه بگذر

ز هوای تازه پر شو ، تو از این غبار بگذر

سر کوی عشق بازان ، نخرند زهد ریایی

بنشین به قبله عشق ، ز عدد ، حساب بگذر

چو فنا شوی در این بزم ، دگرت نشان نماند

به طرب چو پا نهادی، ز غم و عذاب بگذر

به بر پیر مغانم ، همه جا صلح و سلام است

به اشارتی ندا داد ، که از این حجاب بگذر
...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت: 13:23